AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Kadra

mgr Aneta Adamska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

mgr Arkadiusz Heliński

Funkcja: Nauczyciel

mgr inż. Elżbieta Kamieniarz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Małgorzata Kostkowska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Renata Listewnik

Funkcja: Nauczyciel

mgr Maria Manyś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Janina Marciniak

Funkcja: Nauczyciel

mgr inż. Marzena Opala

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Ilona Szwarc

Funkcja: Nauczyciel

mgr Elżbieta Walkowiak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Jakub Werner

Funkcja: Nauczyciel

mgr Danuta Żybura-Jarosz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Bartosz Kucz

Funkcja: Nauczyciel

mgr Anna Prałat

Funkcja: Nauczyciel

mgr Aleksandra Bednarek

Funkcja: Pedagog

mgr Sławomir Gąsiorowski

Funkcja: Nauczyciel

mgr Bernadeta Halasz - Hypka

Funkcja: Nauczyciel