AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

GIMNAZJUM PUBLICZNE im. Jana Pawła II

W MICHORZEWIE

 

Data

Wyszczególnienie

Odpowiedzialni

za realizację

1-09-16r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor

7-09-16r.

Zebranie z rodzicami

Nauczyciele, wych.,

dyr.

14-09-16r.

Rada Pedagogiczna – organizacja pracy szkoły

na r. szk. 2016/2017

Wszyscy

16-09-16 r.

 Rocznica agresji ZSRR na Polskę (17.IX.39r.)

p. E. Walkowiak

do 20-09-16r.

Wybory do S.U.

Opiekun S.U

i wychowawcy klas

21-09-16r.

Spotkanie grupy roboczej Szkół Promujących Zdrowie

Wszyscy + uczniowie + rodzice + przedstawiciele instytucji wspomagających  szkołę

13-10-16 r.

Apel: Dzień Edukacji Narodowej – 1 lekcja

 

19-10-16r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa: „STORYLINE W PRAKTYCE SZKOLNEJ” – aktywne metody pracy

Dyrektor + p. E. Kamieniarz

21-10-16r.

DZIEŃ PAPIESKI

katecheta

11-11-15r.

Apel: Narodowe Święto Niepodległości.

11-11-15r. Apel w kościele w Michorzewie

 

p. D. Żybura – Jarosz

23-11-16 r.

Zebranie z rodzicami + kiermasz świąteczny

Nauczyciele, wych.,

dyr.

16-12-16 r.

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach ocenami ndst. na I półrocze i ocenami negatywnymi

z zachowania.

Nauczyciele

22-12-16 r.

Spotkania świąteczne-Jasełka

katecheta

22-12-16 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz z zachowania za I półrocze

Nauczyciele

23 -31

12-16 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

16-01-17 r.

Termin wystawienia ocen za I półrocze

Nauczyciele

18-01-17 r.

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

Dyr., nauczyciele

 

Styczeń 2017r.

Próbny egzamin gimnazjalny

Dyr., nauczyciele

25-01-17 r.

Zebranie z rodzicami - wywiadówka

Dyr. Nauczyciele

30-01 do 12-02.17r.

Ferie zimowe

 

Luty 2017r.

Rada Szkoleniowa

Dyr. Nauczyciele

28– 30.03.17r.

Rekolekcje szkolne.

Cała społeczność szkolna

5-04-17 r.

Zebranie z rodzicami

Dyr. Nauczyciele

13-18.04.17r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

19-04-17 r.

Egzamin gimnazjalny kl. III część humanistyczna

(kl. I i II dzień wolny)

Dyrektor, komisje egzaminacyjne

20-04-17 r.

Egzamin gimnazjalny kl. III część

matematyczno – przyrodnicza

(kl. I i II dzień wolny)

Dyrektor, komisje egzaminacyjne

21-04-17 r.

Egzamin gimnazjalny kl. III część językowa

(kl. I i II dzień wolny)

Dyrektor, komisje egzaminacyjne

5-05-17r.

Apel: z okazji Święta 3 Maja

p. E. Kamieniarz

23-05-17 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o zagrożeniach ocenami ndst. na koniec roku.

Nauczyciele

 

Wymiana zagraniczna – wyjazd naszych uczniów do Niemiec

Nauczyciele języków obcych

29-05-17 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach z zachowania

Nauczyciele

12-06-17 r.

Termin wystawienia ocen rocznych

Nauczyciele

14-06-17 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyr., nauczyciele

22-06-17 r.

Pożegnanie klasy trzeciej

Dyr., nauczyciele

23-06-17 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

 

Dyr., nauczyciele, wychowawcy, rada rodziców, uczniowie

26-06-17 r. 31-08-17 r.

Ferie letnie

 

26-06-17r.

Rada pedagogiczna analityczna

Dyr., nauczyciele

Cały rok szkolny

Wycieczki szkolne, wyjazdy do teatrów, kin, muzeów, filharmonii, dyskoteki szkolne,Parafiada.

Nauczyciele

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

14 października 2016r. piątek

31 października 2016r. poniedziałek

2 maja 2017r. wtorek

16 czerwca  2017r. piątek

dla klas I i II:

19, 20, 21 kwietnia 2017r. środa , czwartek, piątek ( egzamin gimnazjalny)