AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Plan pracy szkoły.

 

 

Plan Pracy Szkoły – Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Michorzewie

2016/2017

„Rok talentów i promocji szkoły”

 

 

l.p.

Zadanie

Forma realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Każdy uczeń w teatrze

1.Zorganizowanie wyjazdu do teatru

w Poznaniu

 

 

2. Przygotowanie spektaklu o tematyce profilaktycznej, ukazującej negatywny wpływ alkoholu na życie młodego człowieka oraz problemu braku rodzinnych rozmów podczas np. wspólnego posiłku

Według repertuaru teatrów poznańskich

 

Scenariusz do końca listopada 2016r.

Przedstawienie na wywiadówce w styczniu 2017r.

Nauczyciele wychowawcy

 

 

 

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem

p. M. Manyś

Chętni uczniowie oraz ich rodzice

 

 

 

Uczniowie piszą scenariusz

( deklaracja złożona podczas pracy grup roboczych Szkół Promujących Zdrowie)

2.

Przeciwdziałanie  nadużywaniu urządzeń multimedialnych

1.Prelekcja, prezentacja, ulotka przygotowana przez uczniów poszczególnych klas na zajęciach

z profilaktyki

 

 

 

 

 

2. Każdy poniedziałek

i piątek dniem bez telefonu komórkowego

na lekcji i przerwie

Listopad

Grudzień

Luty

Marzec

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny począwszy

od

1  października 2016r.

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

i pracownicy szkoły

Klasa 3b - telefon komórkowy

Klasa 3a – komputer,

Klasa 2b – telewizor,

Klasa 2a – gry komputerowe,

Klasa 1 – portale społecznościowe

 

 

Próba pokazania uczniom, że telefon komórkowy nie musi być nieodłącznym atrybutem podczas spędzania przerw miedzylekcyjnych

3.

Poznajemy różne zawody

Spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych

Po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami zawodów

Zawodoznawca szkolny

Klasy trzecie

4.

Zachęcamy uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań

1.Koncert przedstawicieli Lwóweckiej Orkiestry Dętej

 

 

2. Galeria prac plastycznych, zdjęć, wierszy

( poranek poetycki), opowiadań oraz koncerty muzyczne i pokazy taneczne także prezentacja kolekcji uczniowskich

 

3. „Questy Wielkopolskie” – przygotowanie questu o Michorzewie

 

 

 

4. Przedstawienie teatralne na Narodowe Święto Niepodległości

 

 

 

 

5. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych kuratoryjnych oraz organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

19 września 2016r.

 

 

 

 

Dzień Patrona – Dzień Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

10 listopada 2016r. godz. 19.00 GOK Kuślin

 

 

 

 

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Danuta Żybura – Jarosz,

p. Małgorzata Kostkowska

 

 

 

 

P. Danuta Żybura – Jarosz

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Każdy uczeń, który chce się zaprezentować

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 czerwca wszyscy uczniowie przejdą drogę wskazaną w queście

o Michorzewie

 

 

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

( promocja szkoły

w środowisku lokalnym)

 

 

 

 

5.

Profilaktyka antyalkoholowa - prace podczas realizacji zadań związanych z profilaktyką w ramach Szkół Promujących Zdrowie

1. Konkurs plastyczny na ulotkę lub plakat antyalkoholowy – „Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy”, który następnie uczniowie przekażą do sklepów, w których sprzedawany jest alkohol

 

2. Konkurs plastyczny na certyfikat – „ Sklep, w którym nie sprzedaje się alkoholu osobom poniżej osiemnastego roku życia”

 

3. Zorganizowanie happeningu szkolnego pod hasłem : „ Alkohol to przeżytek”

 

 

4. Wyjazd uczniów do ośrodka leczenia uzależnień alkoholowych

Październik 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marca 2017r. – przemarsz uczniów ulicami Michorzewa

 

 

 

Maj 2017r.

Klasa I – p. A. Adamska

Klasy II – p. R. Listewnik

Klasy III – p. A. Bednarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I – p. A. Adamska

Klasy II – p. R. Listewnik

Klasy III – p. A. Bednarek

 

 

 

 

Wychowawcy klas i pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas i p. A. Bednarek

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs

w listopadzie 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs

w grudniu 2016r.

 

 

 

 

 

Uczniowie na godz. wychowawczych przygotowują transparenty z hasłami.

 

Chętni uczniowie

6.

Poznajemy Polskę naszą Ojczyznę – miejsca, które mogą ucznia zainspirować

do rozwijania swoich pasji

i zainteresowań

Wycieczka trzydniowa

do Zakopanego, Krakowa

i Wieliczki

19, 20, 21 czerwca 2017r.

Nauczyciele wychowawcy

Uczestnikiem może być każdy uczeń naszego Gimnazjum