AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

UCHWAŁA NR 2/2014 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Michorzewie z dnia 27 lutego 2014 roku

UCHWAŁA NR 2/2014
Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Michorzewie
z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do
Statutu Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II
w Michorzewie.


Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty
(Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r.), Rada Pedagogiczna Gimnazjum uchwala:
§ 1
Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Michorzewie w
sprawie zasad rekrutacji uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej