AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

PROMOCJA ZDROWIA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II

                                  

                                                     

Nasza szkoła od roku 2011 podjęła starania zmierzające do uzyskania certyfikatu Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? Szkoła promująca zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i

uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

 

Zapraszamy na stronę projektu :  www.zdrowaszkola.cba.pl