AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Jan Paweł II

Uzasadnienie wyboru Jana Pawła II jako patrona                         Gimnazjum Publicznego w Michorzewie

Wybór patrona, to jededna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą, pokoleniom, Który jest wzorem do naśladowania. To autorytet Reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej szkoly i mieć do niego emocjonalny stosunek.
                4 lutego 2010 roku przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, w wyniku głosowania, wybrali Ojca Świętego Jana Pawła II jako najlepszego, spośród wyłonionych kandydatów na patrona naszego Gimnazjum.
                Ten wielki Polak, niezwykły papież i wspaniały człowiek, z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Pozostał bliski zarówno rodzicom naszych uczniów, którzy byli świadkami Jego pontyfikatu, jak i samym uczniom, dla których wspomnienia o nim są jeszcze żywe.

                Bolesne doświadczenia dzieciństwa oraz przeżycia wojenne ukształtowały jego silny charakter oraz pełną miłości i szacunku postawę wobec drugiego człowieka, jakże wyraźną w Jego nauczaniu. Jako młody człowiek zadziwiał swoich rówieśników swoja pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celów i odwagą. Już wtedy był postacią charyzmatyczną. Był nie tylko pilnym uczniem i studentem, w jakże trudnych czasach, ale też dbał o wszechstronny rozwój zarówno swojego ducha, jak i ciała. Jego liczne zainteresowania, dla których potrafił znaleźć  czas, sprawiają, że jako patron,  jak i tym mniej zdolnym, ale kochającym sport, góry czy kajaki.

                Jam Paweł II jest doskonałym na patrona gimnazjum tym bardziej, że to właśnie młodzież ukochał najbardziej, czego wyraz dawał wielokrotnie podczas swoich spotkań z młodzieżą. Był jednocześnie wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, który nie wahał się stawiać wysokich wymagań a zarazem okazywał wiarę w możliwości młodych ludzi. Czynił to jednocześnie z miłością, której młodzież tak bardzo potrzebuje i szuka. Jego oczekiwania i wskazówki były jednoznaczne  - ukazywał nade wszystko bezwarunkowa wartość życia ludzkiego  oraz  godność każdej osoby. Nie bał się podejmować trudnych tematów. Jednocześnie bardzo wiele wymagał również od siebie, o czym świadczą jego przyjaciele i współpracownicy.

                Jego życie jest przykładem tego, jak można kochać Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka. Znaczenie tych wartości Jan Paweł  II zawsze podkreślał w swoim nauczaniu.   

                Papież Jan Paweł II to postać z teraźniejszości, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pragniemy aby wybór tego wyjątkowego człowieka, tolerancyjnego Chrześcijanina, oddanego Ojczyźnie Polaka na patrona naszej szkoły przyczynił się do kształtowania w naszych uczniach postaw, które są odzwierciedleniem stylu jego życia i treści nauczania. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne, ale bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom, był pomocny w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży.

O Janie Pawle II zostało stworzonych wiele opracowań i stron internetowych opiewających życie i zasługi naszego patrona. Poniżej przedstawiam kilka linków do stron o patronie naszej szkoły :
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/jan_pawel_ii/
http://www.jp2wielki.xk.pl/
http://www.jp2w.pl/pl
http://www.rzym.org/Default.aspx?tabid=129