AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Nasza miejscowość

Trochę historii Michorzewa...


MICHORZEWO - Wieś w gminie Kuślin, położona 9 km na płn. zach. od Opalenicy w powiecie nowotomyskim, woj. Wielkopolskie. Nazwa wsi ma wywodzić się od Michora - benedyktyna z Lubinia. Pierwotnie było to Michorzewo Mokre w odróżnieniu od Michorzewa Suchego - obecnego Michorzewka. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1399 r., natomiast 2 lata później wieś weszła w skład dóbr opalenickich.

Z 1431 r. pochodzi informacja o tutejszej parafii. Od 2 poł. XVIII w. Michorzewo aż do II wojny światowej należało do rodziny Sczanieckich i było jedyną czysto polską wsią w okolicy. W 1890 r. tutejsze probostwo objął ks. Aleksander Żmidziński (1847-1931), pochodzący z Krukówka koło Mroczy. Prowadził aktywną działalność społeczno-narodową, kierował tutejszym kółkiem rolniczym, w 1918 r. był delegatem na Sejm Dzielnicowy. Synem administratora tutejszego majątku byt Kazimierz Wizę (1873-1953), biolog, psychiatra i filozof. Podczas l wojny światowej pełnił funkcję naczelnego lekarza sanatorium w Lądku Zdroju. W latach 1919-21 kierował Departamentem Sztuki i Kultury w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej. Od 1931 r. pracował jako psychiatra w Dziekance koło Gniezna.

  Pałac neoklasycystyczny zbudowany ok. 1910 r. dla Sczanieckich. Zbudowany na planie litery H. Budynek piętrowy, z dwoma bocznymi ryzalitami i attyką balustradową. Czterokolumnowy portyk wielkiego porządku, podtrzymuje trójkątny fronton. We wnętrzu hall ozdobiony bogatą boazerią.Znajdujący się w parku z I poł. XIX w. o powierzchni 4,3 ha.
                                           

 

Barokowo-klasycystyczny kościół NMP i Wszystkich Świętych pochodzi z lat ok. 1797-1800. Jest budowlą salową, z wieżą o ostrosłupowym zwieńczeniu od zachodu. Wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XVIII i pocz. XIX w., a witraże zaprojektował na pocz. XX w. Stefan Matejko z Krakowa (bratanek i uczeń Jana). Na chórze wśród stiukowej dekoracji w stylu Ludwika XVI znajduje się kartusz z monogramem fundatorki kościoła - starościny średzkiej Anastazji Sczanieckiej. Dwie barokowe rzeźby świętych na balustradzie chóru pochodzą z poprzedniej, jeszcze drewnianej świątyni.
                    

                                                   

Od strony zewn. na kościele znajdują się epitafia fundatorki i jej wnuka Stanisława Sczanieckiego (1807-36) oraz tutejszego proboszcza ks. Józefa Starczewskiego, zamordowanego w 1942 r. w obozie w Dachau. Kościół otoczony jest powstałym w tym samym czasie murem, w którego narożnikach wzniesiono 2 kwadratowe kaplice-kostnice. Na bramie od strony wsi umieszczono figury św. Piotra i św. Pawła. Plebania pochodzi z końca XIX w.

      

Po płd.-wsch. stronie kościoła pochowana została Emilia Sczaniecka jej staraniem w 1883 r. kościół gruntownie odremontowano. Na uwagę zasługuje też empirowy nagrobek Radońskich w kształcie kolumny z urną (wystawiony po 1838 r.). W sąsiedztwie położony jest cmentarz grzebalny, na którym zachowały się stare nagrobki z XIX i pocz. XX w. W Michorzewie znajduje się też park krajobrazowy (8,4 ha), rozplanowany w 1 poł. XIX w. W sąsiedztwie położony jest zespół zabudowań folwarcznych, z gorzelnią z pocz. XX w. Zbudowana została na podmurówce z kamienia polnego. Składa się z części mieszkalnej, magazynu i dwukondygnacyjnej aparatowni z kominem o wysokości ok. 28 m. W 1979 r nastąpiła modernizacja gorzelni. Stan obecny dobry. Sprzęt i urządzenia z pocz. wieku nie zachowały się. W czasie wojny na strychu przechowywano cenne sprzęty i porcelanę Sczanieckich.