AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Nadanie szkole im. Jana Pawła II 2 kwietnia 2011r.

Szanowni Państwo.

            Dzień 2 kwietnia 2011roku dla wszystkich pracowników Gimnazjum Publicznego
 w Michorzewie, uczniów i Ich rodziców oraz przyjaciół szkoły jest dniem szczególnym.

Kilkumiesięczna praca wielu ludzi została dziś zwieńczona nadaniem szkole imienia Jana Pawła II. Demokratyczny wybór Patrona przez całą społeczność szkolną, rodziców i nauczycieli utwierdza mnie w przekonaniu, że wybór jest właściwy.

            Nadanie imienia szkole to bardzo ważne i wzruszające wydarzenie. Szósta rocznica śmierci naszego patrona Jana Pawła II skłania do refleksji i głębokiego zastanowienia się nad przyszłością młodych ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni.Nie pozostawiono nas samym sobie
 w wypełnianiu tego trudnego

i odpowiedzialnego zadania. Jest z nami nasz Patron, którego słowa, czyny i postawa moralna wskazuje właściwą drogę działania. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że takie imię zobowiązuje
do odpowiednich działań.
Jesteśmy przekonani, że podołamy tym trudnym zadaniom jakie stawia przed nami współczesny świat. Opatrzność Boża za pośrednictwem Patrona umocni nas w działaniach.

 „…Moi drodzy Przyjaciele!...Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali…”- słowa Jana Pawła II wypowiadane w kilku miejscach na świecie stały się mottem
 dla każdego nauczyciela, pracownika i ucznia szkoły.Mam ogromną nadzieję, że w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia, te słowa podniosą na duchu i dadzą siłę do wypełniania zadań.

Szkoła ma wielu przyjaciół, którzy wspierają nasze działania, pomagają w osiągnięciu celów. Wszystkim ludziom i  instytucjom dobrej woli  dziękuję za wsparcie duchowe i finansowe podczas organizowania Święta Patrona.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

 

                                             
                                                                                                     Aneta Adamska

                                                                                                                                       Dyrektor Gimnazjum Publicznego

                                                                                                                                       im. Jana Pawła II w Michorzewie