AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Historia szkoły

Historia gimnazjum


Rada Gminy w Kuślinie 10 Marca 1999 roku podjęła uchwałę o założeniu Gimnazjum Publicznego w Michorzewie. Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność oświatową 1 września 1999 roku. Powstały trzy klasy pierwsze. Szkoła liczyła wówczas 66 uczniów. Do Gimnazjum przyjęto młodzież z Michorzewa, Michorzewka, Krystianowa, Śliwna, Trzcianki, Turkowa i Głuponi.

W historię gimnazjum wpisują się tradycje związane z dębami – jako symbolami trwałości  i długowieczności. Człowiek jak dąb – to prawie ideał, do którego powinien dążyć  każdy młody Polak.

Jeden z dębów znajduje się na cmentarzu parafialnym, a drugi przed budynkiem szkoły w Michorzewie.

I  „Dąb Niepodległości”

11 listopada 2003 r. podczas uroczystej mszy św. na cmentarzu parafialnym przy Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych w Michorzewie została odsłonięta pamiątkowa tablica przy „Dębie Niepodległości”. Inicjatorami takiego przedsięwzięcia były: Grażyna Biskup – Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej i Danuta Żybura – Jarosz – nauczycielka historii. Odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Kuślin Jerzy Dziamski.

 

 

II . „Dąb Katyński”

Drugi dąb poświęcony jest ofierze Katynia – Kazimierzowi Baranieckiemu. Sadzonka wkopana została na placu przed budynkiem szkolnym.

Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcie marmurowej  tablicy pamiątkowej odbyła się 11 listopada 2010 roku, po  mszy świętej odprawionej przez księdza proboszcza kanonika Zbigniewa Kalinę. Projekt koordynowany był przez  panią Małgorzatę Koprowską – Karczyńską. W uroczystości wzięli udział, oprócz społeczności szkolnej i rodziców, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Wójt Gminy Kuślin Jerzy Dziamski, członek Rady Powiatu Edwin Pigla oraz przewodniczący Rady Gminy Konrad Stopierzyński. Zaszczycili nas również  swoją obecnością – syn ofiary mordu – Maciej Baraniecki i bratanica ofiary – pani Grażyna Wiatrowska z mężem Andrzejem.

         

W sobotę, 2 kwietnia Mszą św. w kościele pw. NMPNP i WŚ w Michorzewie, której przewodniczył ks. Biskup Zdzisław Fortuniak rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem Gimnazjum Publicznemu w Michorzewie imienia Patrona Jana Pawła II i sztandaru.

Po mszy wszyscy goście przeszli na teren szkoły, gdzie w holu głównym budynku odbyły się główne uroczystości, w których przygotowaniu brała udział cała społeczność szkolna.

Gimnazjum w Michorzewie dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, uczy go samodzielności i życia w grupie oraz wspomaga rodziców w procesie wychowania. Szerzy oświatę, uczy, a także rozwija zdolności młodego człowieka. Szkoła, jako jedyna w gminie, posiada windę dla osób niepełnosprawnych, sprzyja to integracji uczniów. Wokół budynku szkolnego funkcjonuje system boisk do gier zespołowych. W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele ciekawych imprez ogólnoszkolnych inicjowanych przez nauczycieli i uczniów.